Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

A compact and efficient 4.25 μm BaGa4Se7 optical parametric oscillator

Minqiang Kang, Ying Deng, Xiongwei Yan, Xiaoming Zeng, Yangwu Guo, Jiyong Yao, Fa Zeng, Jiangang Zheng, Kainan Zhou, Chongbing Qu, Jingqin Su, and Qihua Zhu
Chin. Opt. Lett. 17(12), 121402- (2019)  View: PDF

Direct single-mode lasing in polymer microbottle resonators through surface destruction

Saima Ubaid, Feng Liao, Tao Guo, Zhaoqi Gu, Shuangyi Linghu, Yanna Ma, Jiaxin Yu, and Fuxing Gu
Chin. Opt. Lett. 17(12), 121401- (2019)  View: PDF

Propagation characteristics of orbital angular momentum modes at 810 nm in step-index few-mode fibers

Zhouxiang Wang, Yuchen Xie, Shuangyin Huang, Han Zhou, Rui Liu, Zhifeng Liu, Min Wang, Wenrong Qi, Qianqian Tian, Lingjun Kong, Chenghou Tu, Yongnan Li, and Huitian Wang
Chin. Opt. Lett. 17(12), 120601- (2019)  View: PDF

Generation of femtosecond dual pulses by a transverse standing wave in a volume holographic grating

Xiaoyan Wang, Xiaona Yan, Kailong Jin, Ye Dai, Zuanming Jin, Xihua Yang, and Guohong Ma
Chin. Opt. Lett. 17(11), 113201- (2019)  View: PDF

Effect of annealing on the damage threshold and optical properties of HfO2/Ta2O5/SiO2 high-reflection film

Jianing Dong, Jie Fan, Sida Mao, Yunping Lan, Yonggang Zou, Haizhu Wang, Jiabin Zhang, and Xiaohui Ma
Chin. Opt. Lett. 17(11), 113101- (2019)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2019 | The Optical Society. All Rights Reserved